sverigelistan | unge.com

unge.com

en site om fåglar och annat skröfs

Sverigelistan


409 arter
Prutgås
Rödhalsad gås
Kanadagås
Vitkindad gås
Grågås
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Nilgås
Gravand
Rostand
Årta
Blåvingad årta
Skedand
Snatterand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Gräsand
Svartand
Stjärtand
Kricka
Amerikansk kricka
Rödhuvad dykand
Brunand
Vitögd dykand
Ringand
Vigg
Bergand
Mindre bergand
Alförrädare
Praktejder
Ejder
Vitnackad svärta
Svärta
Sjöorre
Alfågel
Knipa
Salskrake
Storskrake
Småskrake
Amerikansk kopparand
Järpe
Tjäder
Orre
Fjällripa
Dalripa
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Svartbrynad albatross
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Stormfågel
Grålira
Större lira
Mindre lira
Smådopping
Gråhakedopping
Skäggdopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Svart stork
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Rördrom
Natthäger
Rallhäger
Kohäger
Gråhäger
Purpurhäger
Ägretthäger
Silkeshäger
Havssula
Toppskarv
Storskarv
Fiskgjuse
Svartvingad glada
Smutsgam
Bivråk
Gåsgam
Ormörn
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Stäppörn
Kejsarörn
Kungsörn
Sparvhök
Duvhök
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Röd glada
Brun glada
Havsörn
Fjällvråk
Örnvråk
Ormvråk
Vattenrall
Kornknarr
Mindre sumphöna
Dvärgsumphöna
Småfläckig sumphöna
Karolinasumphöna
Rörhöna
Sothöna
Jungfrutrana
Trana
Tjockfot
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tofsvipa
Stäppvipa
Sumpvipa
Ljungpipare
Sibirisk tundrapipare
Amerikansk tundrapipare
Kustpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Svartbent strandpipare
Mongolpipare
Ökenpipare
Fjällpipare
Piparsnäppa
Småspov
Dvärgspov
Storspov
Myrspov
Rödspov
Hudsonspov
Roskarl
Kustsnäppa
Brushane
Myrsnäppa
Spetsstjärtad snäppa
Styltsnäppa
Spovsnäppa
Mosnäppa
Sandlöpare
Kärrsnäppa
Skärsnäppa
Gulbröstad snäppa
Småsnäppa
Vitgumpsnäppa
Prärielöpare
Tuvsnäppa
Större beckasinsnäppa
Morkulla
Dvärgbeckasin
Dubbelbeckasin
Enkelbeckasin
Tereksnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Drillsnäppa
Fläckdrillsnäppa
Skogssnäppa
Mindre gulbena
Rödbena
Dammsnäppa
Grönbena
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Rödvingad vadarsvala
Orientvadarsvala
Svartvingad vadarsvala
Tretåig mås
Ismås
Tärnmås
Skrattmås
Dvärgmås
Rosenmås
Sotvingad mås
Svarthuvad mås
Fiskmås
Ringnäbbad mås
Havstrut
Vittrut
Vitvingad trut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Silltrut
Sandtärna
Skräntärna
Kentsk tärna
Småtärna
Tygeltärna
Fisktärna
Silvertärna
Kärrtärna
Skäggtärna
Vitvingad tärna
Svarttärna
Storlabb
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Alkekung
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turturduva
Större turturduva
Turkduva
Gök
Tornuggla
Dvärguv
Fjälluggla
Berguv
Kattuggla
Slaguggla
Lappuggla
Hökuggla
Sparvuggla
Pärluggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Skorstensseglare
Tornseglare
Blåkråka
Kungsfiskare
Biätare
Härfågel
Göktyta
Tretåig hackspett
Mindre hackspett
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Spillkråka
Gröngöling
Gråspett
Rödfalk
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Törnskata
Turkestantörnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Ökenvarfågel
Rödhuvad törnskata
Sommargylling
Lavskrika
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Sidensvans
Svartmes
Tofsmes
Entita
Talltita
Lappmes
Blåmes
Azurmes
Talgoxe
Pungmes
Skäggmes
Trädlärka
Sånglärka
Tofslärka
Berglärka
Korttålärka
Asiatisk kalanderlärka
Kalanderlärka
Dvärglärka
Backsvala
Ladusvala
Klippsvala
Hussvala
Rostgumpsvala
Stjärtmes
Lövsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Grönsångare
Brunsångare
Videsångare
Kungsfågelsångare
Tajgasångare
Bergstaigasångare
Nordsångare
Lundsångare
Trastsångare
Vattensångare
Sävsångare
Busksångare
Fältsångare
Rörsångare
Kärrsångare
Stäppsångare
Härmsångare
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Grässångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Provencesångare
Moltonisångare
Sammetshätta
Brandkronad kungsfågel
Kungsfågel
Gärdsmyg
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Rosenstare
Stare
Ringtrast
Koltrast
Svarthalsad trast
Björktrast
Rödvingetrast
Taltrast
Dubbeltrast
Grå flugsnappare
Rödhake
Blåhake
Näktergal
Sydnäktergal
Tajgablåstjärt
Svartvit flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Mindre flugsnappare
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Stentrast
Blåtrast
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Isabellastenskvätta
Ökenstenskvätta
Östlig medelhavsstenskvätta
Nunnestenskvätta
Strömstare
Gråsparv
Pilfink
Järnsparv
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Större piplärka
Mongolpiplärka
Fältpiplärka
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Rödstrupig piplärka
Hedpiplärka
Vattenpiplärka
Skärpiplärka
Bofink
Bergfink
Stenknäck
Tallbit
Domherre
Ökentrumpetare
Rosenfink
Grönfink
Vinterhämpling
Hämpling
Gråsiska
Större korsnäbb
Mindre korsnäbb
Bändelkorsnäbb
Steglits
Gulhämpling
Grönsiska
Kornsparv
Gulsparv
Tallsparv
Klippsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv
Videsparv
Gyllensparv
Svarthuvad sparv
Gråhuvad sparv
Sävsparv
Lappsparv
Snösparv
© Pierre Unge