sverigelistan | unge.com

unge.com

en site om fåglar och annat skröfs

Sverigelistan


475 arter
Prutgås
Rödhalsad gås
Kanadagås
Vitkindad gås
Stripgås
Grågås
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Nilgås
Gravand
Rostand
Mandarinand
Årta
Blåvingad årta
Skedand
Snatterand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Gräsand
Svartand
Stjärtand
Kricka
Amerikansk kricka
Rödhuvad dykand
Brunand
Vitögd dykand
Ringand
Vigg
Bergand
Mindre bergand
Alförrädare
Praktejder
Ejder
Vitnackad svärta
Svärta
Sjöorre
Alfågel
Knipa
Salskrake
Storskrake
Småskrake
Amerikansk kopparand
Järpe
Tjäder
Orre
Fjällripa
Dalripa
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Nattskärra
Skorstensseglare
Tornseglare
Gök
Klippduva / tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turturduva
Större turturduva
Turkduva
Vattenrall
Kornknarr
Karolinasumphöna
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Sothöna
Dvärgsumphöna
Mindre sumphöna
Jungfrutrana
Trana
Smådopping
Gråhakedopping
Skäggdopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Tjockfot
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tofsvipa
Stäppvipa
Sumpvipa
Ljungpipare
Sibirisk tundrapipare
Amerikansk tundrapipare
Kustpipare
Större strandpipare
Mindre strandpipare
Svartbent strandpipare
Mongolpipare
Ökenpipare
Fjällpipare
Piparsnäppa
Småspov
Dvärgspov
Storspov
Myrspov
Rödspov
Hudsonspov
Roskarl
Kustsnäppa
Brushane
Myrsnäppa
Spetsstjärtad snäppa
Styltsnäppa
Spovsnäppa
Mosnäppa
Sandlöpare
Kärrsnäppa
Skärsnäppa
Gulbröstad snäppa
Småsnäppa
Vitgumpsnäppa
Prärielöpare
Tuvsnäppa
Större beckasinsnäppa
Morkulla
Dvärgbeckasin
Dubbelbeckasin
Enkelbeckasin
Tereksnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Drillsnäppa
Fläckdrillsnäppa
Skogssnäppa
Mindre gulbena
Rödbena
Dammsnäppa
Grönbena
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Rödvingad vadarsvala
Orientvadarsvala
Svartvingad vadarsvala
Tretåig mås
Ismås
Tärnmås
Skrattmås
Dvärgmås
Rosenmås
Sotvingad mås
Svarthuvad mås
Fiskmås
Ringnäbbad mås
Havstrut
Vittrut
Vitvingad trut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Silltrut
Sandtärna
Skräntärna
Kentsk tärna
Småtärna
Tygeltärna
Fisktärna
Silvertärna
Skäggtärna
Vitvingad tärna
Svarttärna
Storlabb
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Alkekung
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Lunnefågel
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Svartbrynad albatross
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Stormfågel
Grålira
Större lira
Mindre lira
Svart stork
Vit stork
Havssula
Dvärgskarv
Storskarv
Toppskarv
Bronsibis
Skedstork
Rördrom
Amerikansk rördrom
Dvärgrördrom
Natthäger
Rallhäger
Kohäger
Gråhäger
Purpurhäger
Ägretthäger
Silkeshäger
Fiskgjuse
Svartvingad glada
Smutsgam
Bivråk
Gåsgam
Grågam
Ormörn
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Dvärgörn
Stäppörn
Kejsarörn
Kungsörn
Sparvhök
Duvhök
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Röd glada
Brun glada
Havsörn
Fjällvråk
Örnvråk
Ormvråk
Tornuggla
Dvärguv
Fjälluggla
Berguv
Kattuggla
Slaguggla
Lappuggla
Hökuggla
Sparvuggla
Minervauggla
Pärluggla
Hornuggla
Jorduggla
Härfågel
Blåkråka
Kungsfiskare
Grön biätare
Biätare
Göktyta
Tretåig hackspett
Mellanspett
Mindre hackspett
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Spillkråka
Gröngöling
Gråspett
Rödfalk
Tornfalk
Aftonfalk
Amurfalk
Eleonorafalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Brun törnskata
Törnskata
Isabellatörnskata
Turkestantörnskata
Rostgumpad törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Ökenvarfågel
Rödhuvad törnskata
Masktörnskata
Sommargylling
Lavskrika
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Alpkaja
Kaja
Klippkaja
Råka
Kråka
Korp
Sidensvans
Svartmes
Tofsmes
Lappmes
Entita
Talltita
Blåmes
Azurmes
Talgoxe
Pungmes
Skäggmes
Trädlärka
Vitvingad lärka
Sånglärka
Tofslärka
Berglärka
Korttålärka
Asiatisk kalanderlärka
Kalanderlärka
Svartlärka
Dvärglärka
Backsvala
Ladusvala
Klippsvala
Hussvala
Rostgumpsvala
Cettisångare
Stjärtmes
Grönsångare
Bergsångare
Balkansångare
Bergtajgasångare
Tajgasångare
Kungsfågelsångare
Videsångare
Brunsångare
Dvärgsångare
Lövsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Östlig kronsångare
Sibirisk lundsångare
Lundsångare
Nordsångare
Trastsångare
Kaveldunsångare
Vattensångare
Sävsångare
Fältsångare
Busksångare
Rörsångare
Kärrsångare
Stäppsångare
Saxaulsångare
Eksångare
Macchiasångare
Polyglottsångare
Härmsångare
Träsksångare
Flodsångare
Vassångare
Gräshoppsångare
Grässångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Höksångare
Ärtsångare
Ökensångare
Sammetshätta
Rostsångare
Moltonisångare
Rödstrupig sångare
Törnsångare
Provencesångare
Brandkronad kungsfågel
Kungsfågel
Gärdsmyg
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Rosenstare
Stare
Sibirisk trast
Guldtrast
Rostskogstrast
Beigekindad skogstrast
Eremitskogstrast
Ringtrast
Koltrast
Gråhalsad trast
Svarthalsad trast
Rödhalsad trast
Rödtrast
Bruntrast
Björktrast
Rödvingetrast
Taltrast
Dubbeltrast
Vandringstrast
Grå flugsnappare
Glasögonflugsnappare
Rödhake
Blåhake
Näktergal
Sydnäktergal
Vitstrupig näktergal
Tajgablåstjärt
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Stentrast
Blåtrast
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta
Amurbuskskvätta
Svart buskskvätta
Stenskvätta
Isabellastenskvätta
Ökenstenskvätta
Västlig medelhavsstenskvätta
Östlig medelhavsstenskvätta
Nunnestenskvätta
Strömstare
Gråsparv
Spansk sparv
Pilfink
Alpjärnsparv
Sibirisk järnsparv
Svartstrupig järnsparv
Järnsparv
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Större piplärka
Mongolpiplärka
Fältpiplärka
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Sibirisk piplärka
Tundrapiplärka
Rödstrupig piplärka
Hedpiplärka
Vattenpiplärka
Skärpiplärka
Bofink
Bergfink
Stenknäck
Tallbit
Domherre
Ökentrumpetare
Rosenfink
Grönfink
Vinterhämpling
Hämpling
Gråsiska
Större korsnäbb
Mindre korsnäbb
Bändelkorsnäbb
Steglits
Gulhämpling
Grönsiska
Lappsparv
Snösparv
Kornsparv
Gulsparv
Tallsparv
Klippsparv
Bergortolan
Gulgrå sparv
Ortolansparv
Rostsparv
Häcksparv
Rödkindad sparv
Dvärgsparv
Videsparv
Gyllensparv
Svarthuvad sparv
Gråhuvad sparv
Dvärgsävsparv
Sävsparv
Tundrasparv
Mörkögd junco
Vitstrupig sparv
Sångsparv
© Pierre Unge