okryssat | unge.com

unge.com

en site om fåglar och annat skröfs

okryssat


49 arter
Strömand
Amerikansk knölsvärta
Sibirisk knölsvärta
Amerikansk sjöorre
Ökennattskärra
Taggstjärtseglare
Alpseglare
Blek tornseglare
Orientseglare
Stubbstjärtseglare
Vitgumpseglare
Stortrapp
Kragtrapp
Småtrapp
Skatgök
Stäppflyghöna
Spetsstjärtad duva
Prärietrana
Gråhuvad vipa
Skrikstrandpipare
Kaspisk pipare
Orientpipare
Kolymasnäppa
Långtåsnäppa
Rödhalsad snäppa
Sandsnäppa
Tundrasnäppa
Mindre beckasinsnäppa
Wilsonbeckasin
Wilsonsimsnäppa
Amerikansk skogssnäppa
Sibirisk gråsnäppa
Större gulbena
Ökenlöpare
Långnäbbad mås
Trädmås
Präriemås
Svarthuvad trut
Tundratrut
Sottärna
Rosentärna
Kärrtärna
Spetsbergsgrissla
Papegojalka
Tofslunne
Stillahavslom
Mindre albatross
Balearisk lira
Brokig kardinal
© Pierre Unge