okryssat | unge.com

unge.com

en site om fåglar och annat skröfs

okryssat


111 arter
Strömand
Amerikansk knölsvärta
Sibirisk knölsvärta
Amerikansk sjöorre
Stillahavslom
Mindre albatross
Balearisk lira
Amerikansk rördrom
Dvärgrördrom
Dvärgskarv
Tofsbivråk
Dvärgörn
Stortrapp
Kragtrapp
Småtrapp
Prårietrana
Gråhuvad vipa
Skrikstrandpipare
Kaspisk pipare
Kolymasnäppa
Långtåsnäppa
Rödhalsad snäppa
Sandsnäppa
Tundrasnäppa
Mindre beckasinsnäppa
Wilsonbeckasin
Wilsonsimsnäppa
Amerikansk skogssnäppa
Sibirisk gråsnäppa
Större gulbena
Ökenlöpare
Långnäbbad mås
Trädmås
Präriemås
Svarthuvad trut
Skiffertrut
Tundratrut
Sottärna
Rosentärna
Spetsbergsgrissla
Papegojalka
Tofslunne
Stäppflyghöna
Skatgök
Minervauggla
Ökennattskärra
Taggstjärtseglare
Alpseglare
Blek tornseglare
Orientseglare
Stubbstjärtseglare
Vitgumpseglare
Grön biätare
Mellanspett
Amurfalk
Eleonorafalk
Brun törnskata
Isabellatörnskata
Rostgumpad törnskata
Masktörnskata
Alpkaja
Klippkaja
Vitvingad lärka
Svartlärka
Cettisångare
Dvärgsångare
Bergsångare
Balkansångare
Sibirisk lundsångare
Saxaulsångare
Eksångare
Macchiasångare
Polyglottsångare
Träsksångare
Ökensångare
Rödstrupig sångare
Rostsångare
Sibirisk trast
Guldtrast
Rostskogstrast
Beigekindad skogstrast
Eremitskogstrast
Gråhalsad trast
Rödhalsad trast
Rödtrast
Bruntrast
Vandringstrast
Glasögonflugsnappare
Vitstrupig näktergal
Taijaflugsnappare
Vitgumpad buskskvätta
Amurbuskskvätta
Svart buskskvätta
Västlig medelhavsstenskvätta
Spansk sparv
Alpjärnsparv
Sibirisk järnsparv
Svartstrupig järnsparv
Sibirisk piplärka
Tundrapiplärka
Sångsparv
Vitstrupig sparv
Mörkögd junco
Tundrasparv
Bergortolan
Gulgrå sparv
Rostsparv
Häcksparv
Rödkindad sparv
Dvärgsävsparv
Brokig kardinal
© Pierre Unge