tomtlistan | unge.com

unge.com

en site om fåglar och annat skröfs

Tomtlistan


99 arter
Knölsvan
Sångsvan
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gräsand
Ejder
Storskarv
Gråhäger
Vit stork
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Ängshök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Trana
Strandskata
Tofsvipa
Morkulla
Storspov
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Kentsk tärna
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Hornuggla
Tornseglare
Större hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Rödstjärt
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Sävsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv
© Pierre Unge