sverigelistan | unge.com

unge.com

en site om fåglar och annat skröfs

Sverigelistan


411 arter
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Svartand
Stjärtand
Årta
Blåvingad årta
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Ringand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Mindre bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Järpe
Dalripa
Fjällripa
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Svartbrynad albatross
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Större lira
Grålira
Mindre lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Natthäger
Kohäger
Rallhäger
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Purpurhäger
Svart stork
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Smutsgam
Gåsgam
Ormörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Örnvråk
Fjällvråk
Större skrikörn
Mindre skrikörn
Kungsörn
Stäppörn
Kejsarörn
Fiskgjuse
Rödfalk
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Karolinasumphöna
Mindre sumphöna
Dvärgsumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Jungfrutrana
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Ökenlöpare
Rödvingad vadarsvala
Orientvadarsvala
Svartvingad vadarsvala
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Mongolpipare
Ökenpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Sumpvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spetsstjärtad snäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Styltsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Större beckasinsnäppa
Morkulla
Rödspov
Hudsonspov
Myrspov
Dvärgspov
Småspov
Storspov
Piparsnäppa
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Fläckdrillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Sotvingad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Rosenmås
Tretåig mås
Ismås
Tygeltärna
Småtärna
Sandtärna
Skräntärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Skäggtärna
Silvertärna
Fisktärna
Kärrtärna
Kentsk tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Större turturduva
Gök
Tornuggla
Dvärguv
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Slaguggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Skorstensseglare
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare
Blåkråka
Härfågel
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Kalanderlärka
Asiatisk kalanderlärka
Korttålärka
Dvärglärka
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Klippsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Större piplärka
Mongolpiplärka
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Blåstjärt
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta
Isabellastenskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Medelhavsstenskvätta
Ökenstenskvätta
Stentrast
Ringtrast
Koltrast
Svarthalsad trast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Grässångare
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare
Sävsångare
Fältsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Stäppsångare
Härmsångare
Provencesångare
Rödstrupig sångare
Sammetshätta
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Nordsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergstaigasångare
Videsångare
Brunsångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Lappmes
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Azurmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Pungmes
Sommargylling
Isabellatörnskata
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika
Lavskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Ökentrumpetare
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gråhuvad sparv
Tallsparv
Gulsparv
Klippsparv
Ortolansparv
Videsparv
Dvärgsparv
Gyllensparv
Sävsparv
Svarthuvad sparv
Kornsparv
© Pierre Unge