okryssat | unge.com

unge.com

en site om fåglar och annat skröfs

okryssat


85 arter
Strömand
Amerikansk sjöorre
Knölsvärta
Mindre albatross
Balearisk lira
Dvärgskarv
Amerikansk rördrom
Dvärgrördrom
Dvärgörn
Amurfalk
Eleonorafalk
Småtrapp
Kragtrapp
Stortrapp
Kolymasnäppa
Sandsnäppa
Tundrasnäppa
Rödhalsad snäppa
Långtåsnäppa
Större gulbena
Amerikansk skogssnäppa
Sibirisk gråsnäppa
Wilsonsimsnäppa
Svarthuvad trut
Präriemås
Trädmås
Långnäbbad mås
Sottärna
Rosentärna
Spetsbergsgrissla
Papegojalka
Tofslunne
Stäppflyghöna
Skatgök
Minervauggla
Ökennattskärra
Taggstjärtseglare
Blek tornseglare
Orientseglare
Alpseglare
Stubbstjärtseglare
Grön biätare
Mellanspett
Vitvingad lärka
Svartlärka
Sibirisk piplärka
Tundrapiplärka
Sibirisk järnsparv
Svartstrupig järnsparv
Alpjärnsparv
Vitstrupig näktergal
Blåtrast
Guldtrast
Sibirisk trast
Eremitskogstrast
Beigekindad skogstrast
Rostskogstrast
Bruntrast
Gråhalsad trast
Rödhalsad trast
Vandringstrast
Cettisångare
Träsksångare
Eksångare
Macchiasångare
Saxaulsångare
Polyglottsångare
Ökensångare
Bergsångare
Balkansångare
Dvärgsångare
Glasögonflugsnappare
Taigaflugsnappare
Brun törnskata
Rostgumpad törnskata
Ökenvarfågel
Masktörnskata
Klippkaja
Vitstrupig sparv
Häcksparv
Bergortolan
Rostsparv
Rödkindad sparv
Sångsparv
Brokig kardinal
© Pierre Unge